حکم قرار دادن انگشتان بر زمین    سوال :آیا موقع سجده، قرار دادن انگشتان دست بر روی زمین لازم است؟ جواب : بنا بر احتیاط واجب لازم است.   دیده شده در سایت رسمی امام خامنه ای مدظله العالی #_استفتائات امام خامنه ای ،جدید آذر ماه ۹۵. بیشتر »
کلیدواژه ها: انگشتان دست, زمین, سجده
   پنجشنبه 4 آذر 13951 نظر »