با تهاجم فرهنگی احتیاجی به بمب علیه ملتها نیست   رهبرانقلاب: در خبرها خواندم که یکی از مسؤولان یک مرکز مهم سیاسی در امریکا گفته به جای انداختن بمب، دامن‌های کوتاه برایشان بفرستید! راست میگوید؛ اگر برای کشوری شهوات جنسی و آمیزش بیرویه‌ی زن و مرد و دختر و… بیشتر »
   دوشنبه 4 بهمن 1395نظر دهید »
امروز تمام سموم اخلاقی، سیاسی، اعتقاد، اهانت به مقدسات و ... را وارد این فضا کرده و از آن بهره برداری می کنند. اخیرا دشمنان با داستان گورخواب ها در فضای مجازی غوغایی به پا کردند؛ در حالی که در خود آمریکا صدها هزار نفر کارتن خواب وجود داشته و حتی برخی در کنار فاضلاب ها اسکان دارند. بیشتر »
   چهارشنبه 15 دی 13954 نظر »
ما موضوع آسیب های اجتماعی ، موضوع فقر ، موضوع بی عدالتی را اولا باید یک موضوع سیاسی بدانیم بعدا باید یک موضوع اقتصادی و یا یک موضوع اجتماعی و معیشتی یا حتی فرهنگی بدانیم . بیشتر »
   شنبه 11 دی 13953 نظر »