تهذیب نفس و کسب فضایل اخلاقی یکی از عوامل اصلی کسب رضایت امام مهدی(عج) و توفیق دیدار ایشان، تهذیب نفس و آراستن خود ب اخلاق نیکو است. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: ” من سره ان یکون من اصحاب القائم، فینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن… بیشتر »
   یکشنبه 17 مرداد 1400نظر دهید »