تبلیغ دوران دوم فمینیستی در ایران      امروز دارن دوران دوم فمینیستی را در جامعه‌ی ما تبلیغ می‌کنند. یعنی یک زن باکلاس، یک زن موفق، زنی است که بیرون از خانه بیشتر وقتش را صرف بکنه… شغلی داشته باشه، درآمدی داشته باشه… ماشینی داشته باشه، سوار… بیشتر »
   شنبه 20 مهر 1398نظر دهید »