چالش‌های قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

 

سرکار خانم دکتر عذرا خلیلی مدرس حوزه به عنوان ارائه دهنده در کرسی آزاد اندیشی که با محوریت “چالش‌های قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱” و در سالن اجتماعات مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد گفت: حضانت تا ۷ سالگی با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مادر داده شده است اعم از دختر و پسر . اما سن بلوغ دختران ۹ سالگی و سن بلوغ پسران ۱۵ سالگی است و فاصله بین ۷ تا ۱۵ و تا ۹ حضانت با پدر خواهد بود .

سرکار خانم سمیه آذین مهر مدرس حوزه و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان داشت: در فقه مصلحت کودک در نظر گرفته شده و قانون می‌گوید مصلحت کودک را در نظر دارد اما بعد از سن حضانت یعنی از ۹ سالگی به بعد دختران و ۱۵ سالگی به بعد برای پسران که فرزند از سن حضانت خارج شده است قانون مسکوت است و حال فرزند رعایت نمی‌شود و این در حالی است که فرزند خود حق انتخاب دارد که با پدر زندگی کند و یا مادر.

وی ادامه داد : اما اگر یکی از والدین برای دیدار والد دیگر ممانعت ایجاد کند هم حال فرزند رعایت نمی‌شود و قانون راهکاری ارائه نمی‌دهد.


سرکار خانم خلیلی در ادامه ارائه طرح خود گفت : از نظر فقهی شخصی که به بلوغ برسد از دایره حضانت خارج می‌شود و مالک نفس خویش است و این بلوغ ، بلوغ نکاح و رشد عقلی است و مراد از رشد ۱۸ سالگی فرد می‌باشد . یعنی قانون سن رشد را تعیین کرده است . اما با توجه به فقه اسلامی به نظر می‌رسد باید قانونگذار پایان حضانت را از ۹ سالگی تا ۱۸ سالگی برای دختران و از ۱۵ سالگی تا ۱۸ سالگی برای پسران نیز ادامه دهد و اینگونه نباشد که فرزندان با سن پایین برای خود و اموالشان تصمیم بگیرند.

سرکار خانم خلیلی ادامه داد: در فقه آمده است برای مادر مستحب است که حضانت فرزندش را تا زمان ازدواج بر عهده بگیرد اما اگر مادر ازدواج کرد فرزند از حضانت او خارج می‌شود و به پدر برمی‌گردد و اگر دوباره مادر طلاق بگیرد باز هم حضانت فرزند به او داده می‌شود.

سرکار خانم آذین در بیان ایرادات بحث حضانت بیان داشت: زمانی که حضانت فرزند با مادر است یا پدر در قید حیات است و یا فوت کرده و قانون می‌گوید اگر پدر زنده باشد ولایت با اوست و اگر فوت کرده باشد ولایت با ولی قهری است و ولایت فرزند با مادر نیست و این دقیقاً ایراد بزرگی است که به قانون وارد است که در ایرادات فراوان و مشکلات بسیاری برای مادران به وجود خواهد آورد .

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن پرداخت و جز ایرادات اصلی قانون ما به آن اشاره کرد این است که اصل قانون ما از نظر شکلی بر اساس قانون فرانسه تشکیل شده است اما محتوای آن شریعت است و این به تنهایی کافی نیست.


دکتر خلیلی در رد بیانات سرکار خانم آذین مهر گفت : اگر شریعت ولایت را به پدر واگذار کرده به طور قطع حکمتی در کار بوده است و اینگونه نیست که اگر مادر ولایت نداشته باشد و گرفتاری برای او پیش بیایند نتواند کاری انجام دهد بلکه قانون در اینجا دست قاضی را باز گذاشته و قاضی پرونده می‌تواند به مادر اختیاراتی را واگذار کند

   یکشنبه 20 اسفند 1402نظر دهید »

چکیده مقاله نسرین نوری دارنده رتبه ی سوم پایان نامه ی کارشناسی ارشد از جشنواره علامه حلی 

رشته تحصیلی: عرفان اسلامی

عنوان پایان نامه: آیه میقات از منظر مفسران عرفانی متاخر شیعه با تأکید برآراء امام خمینی
نام و نام خانوادگی دانشجو: نسرین نوری
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رودگر
استاد مشاور: جناب آقای دکتر رضا حسینی فر
تاریخ شروع پایان نامه: 01/03/1398
تاریخ اتمام پایان نامه: 15/04/1399
چكیده
ماجرای میقات حضرت موسی(ع) یکی از رویدادهای کم‌بدیل تاریخ قدسی است که در آیه 143سوره اعراف به کوتاهی مطرح شده است. این آیه به نحوه ملاقات حضرت موسی(ع) با خداوند یکتا در طور سینا می‌پردازد. ذهن پرتلاش عرفا نتوانسته است به سادگی از کنار این موضوع بگذرد. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده، گونة رویکرد عرفانی و اشاره‌محور مفسران متأخر شیعی است که شامل سلطان محمد گنابادی، میرزا حسن اصفهانی، محمد حسین همدانی، بانو امین، کیوان قزوینی، جوادی‌آملی و امام خمینی شده است. میقات الهی، مکالمه خداوند با حضرت موسی، تمنّای رؤیت الهی، لن ترانی، تجلّی و اندکاک جبل از جمله محورهای مورد مطالعه در این پژوهش است. در بحث رویت الهی و تجلی خداوند دیدگاه های متفاوتی بین مفسرین است که برخی خواهش موسی را رویت با چشم ظاهری و برخی رویت قلبی می دانند و اختلاف در تجلی بر کوه را برخی آن کوه را واقعی وکوه سنگی می دانندو برخی انانیت موسی . هر کدام از مباحث مذکور با در نظر گرفتن ویژگی‌های تفسیریِ مفسران و رویکرد عرفانی آنان مورد مقایسه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: میقات، تجلّی، امام خمینی، رؤیت الهی، مفسران معاصر، تفسیر عرفانی.

   پنجشنبه 30 دی 1400نظر دهید »

چکیده پایان نامه خانم زینت خزایی رتبه دوم جشنواره علامه حلی

موضوع: حضانت حق یا تکلیف با رویکرد ی بر قانون موضوعه ایران


دین اسلام برای جهان بشریت و پیروان خود احکام و دستورالعمل هایی را وضع کرده است و از آنان ، رعایت و اجرای آن ها را به عنوان تکلیف دینی خواسته است .ما باور داریم ، جامعه اسلامی چنان چه در تمام امور زندگی فردی واجتماعی احکام الهی پایند باشند ، نقش تعلیم و تربیت نیز ، در تعالیم دینی جایگاه تعالی و رشد خود را به عهده خواهد گرفت و از آن جا که قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران ریشه در احکام فقهی داشته و در این قوانین دیدگاه های مستنبط ازآیات و روایات و نظریات فقهی علمای اسلام مورد توجه جدی بوده است . لذا نمی توان برای بررسی موضوعی مانندحق حضانت، صرفاً به قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی بسنده نمود.


اهمیت نگهداری اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد عنایت خاص فقها وحقوقدانان وقانون گذاران اجتماعی است. چه بسا خوشبختی وپیشرفت جامعه درگرو نگهداری درست و تربیت صحیح کودکان است. مسأله حضانت در بخش فقهی ـ حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و به لحاظ فقهی نظریاتی پیرامون این موضوع مطرح شده است .


حضانت در لفظ ماده آن ، نگهداری ، تربیت و تعلیم طفل است . به گونه ای که صحت جسمانی با توجه به نیازهای حال و آینده اوتأمین گردد .


حضانت اطفال آمیخته ای از حق و تکلیف می باشد . نظر مشهور فقها بر ایناست که حضانت برای پدر تکلیف است و او نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند . اما حضانت برای مادر ، صرفاً یک حق است و مانند تمام حقوق اسقاط آن ممکن است.


در حقوق ایران برابر ماده 1168 و 1172 ق .م حضانت هم حق و هم تکلیف برای ابوین است و هیچ کدام از ابوین حق ندارند ، از نگهداری وی ، امتناع ورزند .
در این بررسی ضمن تشریح دیدگاه های فقها و حقوق دانان درباره ی ماهیت حضانت ، اشخاص عهده دار حضانت شرایط و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت ، مبانی مسئولیت های مدنی والدین نسبت به فرزند هم بررسی می شود. مبانی مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند به خساراتی که از سوی فرزندان آنان به دیگران واردمی شود ، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است . این مسئولیت ، زمانی مطرح می شود که سرپرستان طفل ، تقصیر و کوتاهی در مراقبت از آنها نموده است و طفل موجب ضرر به دیگران شده باشد ، در این صورت والدین که حضانت به عهده آنان است ، مسئول جبران این خسارت هستند.
کلید واژه ها :

حضانت، حق ، تکلیف ، حکم ، طفل ، مسئولیت مدنی ،مسئولیت کیفری ، آثار حقوقی

   دوشنبه 27 دی 14001 نظر »

راز قطعنامه 

عنوان : راز قطعنامه ( چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی )
نویسنده : کامران غضنفری
موضوع : تاریخ معاصر ایران
تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه

 

دانلود کنید 

   سه شنبه 25 شهریور 1399نظر دهید »

مباني دين شناسي وحدت حوزه و دانشگاه از منظر مقام معظم رهبري

وحدت حوزه و دانشگاه : « زهرا عباسی »

چکیده

منظور از وحدت میان حوزه ودانشگاه ادغام این دونهاد و مداخله گری هریک در کار دیگری نیست.

وحدت حوزه ودانشگاه یعنی روآوردن این دو به یکدیگر وداشتن هدف واحد که همان تکمیل زندگی مردم است.آنچه پرداختن به اين مسأله را ضرورت بخشيده است اين است كه حوزه ودانشگاه به عنوان دونهاد اساسي كه پرورش­دهندۀ الگو­هاي جامعه درآينده هستند بايد داراي يك هدف باشند ودر يك جهت حركت كنند.لذا وحدت به معناي هم هدف بودن امري ضروري است تا جامعه به اهداف اسلامي خود دست يابد.اين مقاله به شيوۀ توصيفي ونقلي جمع­آوري شده است.

از جمله نتايج پرداختن به اين موضوع آشنايي با وحدت از منظر مقام معظم رهبري مدظله العالي و مباني فكري ايشان در اين زمينه و تلاش براي ايجاد آن بوده است.بنابراين باید همکاری حوزه ودانشگاه را روز­به­روز تقویت كرد تا بتوان تلاش­هایی را که برای حذف روحانیت از محیط دانشجویی صورت گرفته بی ­اثر کرد.

 

دانلود مقاله 

 

 

   دوشنبه 11 آذر 13981 نظر »

دستگاه روحانیت و خطر پروتستانتیسم اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

 

چكيده

دنياي غرب بعداز انقلاب صنعتي و به دست آوردن پيشرفت­هاي علمي وتجربي دنبال سيطره بر كل جهان بوده وهست؛ وبراي استعمار و استثمار كشور­هاي جهان درصددبرآمده است كه فرهنگ خود را به ديگر نقاط جهان صادر كندواينگونه ملت­ها وكشورهاي جهان را برده خود سازدو منابع آنهارا استفاده كند.در عصر حاضر فرهنگ مدرنيته ازسوي غرب به ساير ملل جهان درحال تحميل است. ايران نيز ازاين هجمۀ مدرنيته در امان نيست؛ وحوزه وروحانيت به عنوان متوليان دين كه وظيفه مراقبت از دين اسلام ونظام­اسلامي را  بر عهده دارند بايد به وظايف خود به درستي عمل كنندچرا كه در غير اينصورت نه تنها دين و نظام اسلامي بلكه خود حوزه و روحانيت از صدمه وانزوا وانفعال وتحجر و سكولاريسم مصون نيست و اين همان پرو تستانتيسم اسلامي است.در اين مقاله مجموعه سخنان مقام معظم رهبري (مدظله) به شيوۀتوصيفي ونقلي جمع آوري شده است؛ تا روحانيت وظايف خود را در قبال اين مسأله بشناسد و به وظايف خود عمل كند.

 

 

 

دانلود کنید 

 

 

 

 

   یکشنبه 3 آذر 13981 نظر »

راهکارهای حل اختالف زن و شوهر در قرآن و روایات

 

با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و افزایش اختلافات در جامعه کنونی که اثرات مخرب زیادی بر خانواده و جامعه دارد این ضرورت به چشم می خورد که در باب راهکارهای حل اختلاف زن و شوهر پژوهش هایی کار آمد به عمل آید.

 

خانواده یکی از مهم ترین جایگاه هایی است که باعث می شود مشکالت جامعه به کانون صمیمی و محافظ خانواده نتواند نفوذ کند. صیانت و تحکیم کیان خانواده و تاسیس آن بر سکون و مودت و رحمت تاثیر زیادی در امنیت و آرامش جامعه دارد و با فروپاشی خانواده آسیب های فراوانی دامنگیر جامعه می شود

 

. ریشه های اختالفات میان همسران عبارتند از نداشتن نیت مناسب در اول ازدواج، مسائل اقتصادی، عدم اعتماد زوجین، چشم و همچشمی، عصبانیت، دورویی، دروغ، پنهانکاری، پرخاشگری و خشونت، لجاجت، خودبینی و تحقیر دیگری،که قرآن برای رفع اختالفات بین زن و مرد راهحلهای عملی و واضحی ارائه کرده است.

 

قرآن کریم درآیاتی به صورت دقیق اختلافات خانوادگی را مطرح می کند و بعد راهکارهایی برای حل اختلاف را ارائه می دهد. در هر خانواده مشکالت و اختلافات به وجود می آید چون هریک از زوجین دارای فکرهای مختلف و خانواده هایی متفاوت دارند و این باعث برخی اختلافات می شود.

 

دانلود مقاله 

   یکشنبه 14 مهر 1398نظر دهید »

 آثار نهضت

الف)محبوبیت خاندان علی(عليه السلام)

بعد از واقعه کربلاآثاری که نهضت مقدس امام حسین(عليه السلام)به دنبال داشت فراوان است که نخستین اثر آن را می‌توان بالا رفتن محبو.بیت خاندان علی(عليه السلام) در جامعه وشناخت بیشتر مردم نسبت به آنان داشت.زیرا افکار و عواطف مردم در اثر تبلیغات شوم حکومت مردم بین امیه می‌رفت تا یکباره از خاندان امیرالمومنین فاصله گرفته و برای همیشه اهل بیت و در نتیجه اسلام اصیل را به فراموشی بسپارد،اما بعد از واقعه نینوا مسیر فکرمردم یکسره عوض شد و این محبوبیت_که به منزله خون تازه‌ای بود_در رگ‌های اسلام جریان پیدا کرد و آرام آرام موقعیت خاندان  علی(عليه السلام) را آنچنان محکم نمود که برای حکومت‌های بعدی هیچ گونه امکان شبیخون زدن به این دودمان را باقی نگذاشت و تا امروز نیز محبوبیت اهل بیت(عليه السلام)در سراسر جهان باقی است و از خداوند می‌خواهیم که روز به روز بر فروغ همواره جاوید آن بیافزاید.

 

ب)منفور شدن بنی امیه

دومین اثر مهم انقلاب امام حسین(عليه السلام)منفور شدن آل امیه در میان مردم بود و قتی بنی عباس سر کار آمدن کسی جرأت نمی‌کرد خود را به بنی امیه نسبت دهد و حتی مردم مرده های آنان را از قبرستان بیرون آورده و سوزانیدند امروز نیز در مرکز شام می‌بینیم که دختر سه ساله امام حسین(عليه السلام)دارای گنبد و بارگاهی است ،ولی از معاویه و یزید هیچ خبری نیست.

نهضت امام حسین(عليه السلام)روشن ساخت که بنی امیه چگونه با اهل بیت(عليه السلام ) عمل کردند،حتی از کودک شیر خوار و گرسنه و زن  وفرزندان امام حسین(عليه السلام)پروا نکردند آنان را به اسارت بردن،تا جایی که با احادیث جعلی  وبی اساسي می‌خواستند خاندان بنی امیه را به نام جانشینان به حق پیامبر(صلي الله عليه واله)به مردم معرفی کنند اما نهضت شورانگیز امام حسین(عليه السلام)تمام رشته های آنان را پنبه کرد.

ج)منشاء قیام‌های فراوان

سومین اثر نهضت کربلا این بود که پس از شهادت امام،قیام ها و انقلاب‌های زیادی از حادثه کربلا الهام گرفتند.چه بسیار افراد و گروه‌های اندک و بدون سلاحی بودند که به خود باوراندندکه می‌توانند در برابر حکومت‌هایی پر قدرت و زورگو قیام کنند و پیروز شوند.

چه نیک است جمله رسول الله که فرمود:«حسین منی و انا من حسین»را زمزمه کنیم و پیوسته به یاد داشته باشیم که اگر قیام و نهضت مقدس ابا عبدالله الحسین(عليه السلام)نبود،بنی امیه اسلام و دین و زعامت چندین ساله پیامبر اکرم(صلي الله عليه واله)را به کلی از بین برده بودند.

همه جسمیم و تویی جان بابی انت و امی                    همه دردیم و تو درمان بابی انت و امی

تو حسینی و سراپا همه حســـــــــني                        معدن جود و احسان بابی انت و امی

ای که دیوانه توسر به بیابان بـــــگذارد                        بگذرد از سرو سامان بابی انت و امی

جان فدای تو که از روز نخستین ولادت                     همه گریان و تو خندان بابی انت و امی

 

 

بخشی از مقاله خانم زهرا احمدي نيكو

   چهارشنبه 3 مهر 1398نظر دهید »

رمز جاودانگی انقلاب حسینی :

 

رمز جاودانگی عاشورا

 

 

در تاریخ نبردها و کشتارهای بسیاری ثبت شده است که در برخی از آنها به مراتب جنایت بارتر،فجیع تر و گسترده تر از حادثه عاشورا بوده و در آنها چندین برابر شهدای کربلا به خاک و خون کشیده شده اند،اما  همه ی آن جنگ ها و جنایت ها در لابه لای کتاب های تاریخ دفن شده است و محققان باید نبش تاریخ کنند تا زوایای تاریک آنها روشن و دانسته شود که در قرن های گذشته بر این مرز و بوم چه گذشته است.صرف مظلوم بودن افراد مقتول ،موجب ماندن آنان در حافظه ی روزگار نمی شود.بسیاری از مظلومان و ستم دیدگان تاریخ فراموش شده اند و اکنون نامی از آنا بر جای نمانده است؛کسی که برای کشور گشایی وهدف های غیر خدایی می جنگد، در تاریخ مدفون می شود.

 

تنها واقعه ای که چونان نگینی بر انگشتری تاریخ می درخشد و قدر اول آسمان جهاد و اجتهاد و قیام و اقدام است،همانا واقعه عاشورا است؛زیرا سالار شهیدان برای احیای دین خدا قیام کرد و از آنجا که دین الهی   “حی لایموت” است ؛ احیاگر دین هرگز نمی میرد و نامش برای همیشه بر جریره عالم بشریت ثبت است.

 

پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) و یارانش،امویان چنین می پنداشتند که اسلام نابود شده است و دیگر نشانی از آن بر جای نخواهد ماند . یزید سر خوش از این پندار خام ،طبل نابودی دین برکوفت و چنین می گفت:که دین و حکومت از بازیچه های بنی هاشم بود و اکنون جز افسانه ای از آن بر جای نمانده است.

 

نه وحی نازل شده و نه خبری آمده است؛ولی پس از سخنان گهر بار و حماسی امام سجاد(ع) و زینب (ع) یاوه های امویان باطل شد و دین زندگی جاوید یافت.

 

زینب کبری (ع)در دربار شام به امویان فرمودند:به خدا سوگند! هر نیرنگی به کار ببندید،هرگز نخواهید توانست نام و یاد ما را از خاطره ها بزدایید.این سخن در اوج قدرت امویان بیان شد.

 

هنگامی که کاروان  اسیران حادثه عاشورا به دروازه شام رسیدند،مردی از امام سجاد پرسید:در نبرد کربلا چه کسی پیروز شد؟امام در پاسخ فرمودند :برای آگاهی از این امر،ببین هنگام اذان و اقامه نام چه کسی را می بری؛"اذا اردت ان تعلم من غلب و دخل وقت الصلوه فاذن ثم اقم”

نام امام حسین(ع) از پس غبار سالیان و قرون ،همچنان شهره ی جهان است و به آزادگان سراسر گیتی فروغ امید می بخشد

همه اینها نشان دهنده پیروزی خاندان پیامبر(ص)در کربلاست؛زیرا با وجود گذشت سالیان دراز نام و یاد و هدفشان زنده و پاینده است.

پس فلسفه  جاودانگی عاشورا را می توان در مورد بررسی قرار داد:

 

1-پاداش شهادت و جان فشانی در راه خدا:

 

برای انسان های موحد چیزی بالاتر از آن نیست که نعمت وجود را در راه رضای مبعود به  گیرند و در راه خدا فدا شوند.آمادگی برای فدا شدن ،نشانه ی صدق انسان در راه محبت خداست.خدا مشتری جان ها و مال هاست و در برابر آن بهشت را وعده داده است.

اولیای خدا در برابر پروردگار برای خود هیچ شانی قائل نیستند و اگر دین الهی نیازمند مال و جان و حتی آبروی آنان باشد ،از نثار آن مضایقه ای نمی کنند.عزت و عظمت و ارزش دین،تا حدی است که برای بقای آن،ریزترین انسانهای پاک و حجت های الهی فدا می شوند و این ایثار را ادای حق الهی می شمارند.

در دوره ای که دین خدا در معرض زوال بود و جهالت و غفلت مردم ،زمینه اضمحلال مکتب شده بود،امام حسین (ع) حاضر شد برای بیداری و آگاهی مردم بر اساس خواسته و عمل به تکلیف ،قربانی  شود و یاران و فرزندانش نیز قربانی این راه گردند و زنان و خردسالان نیز اسیر شوند و برای رضای خدا همه ی     سختی ها و معایب دردناک و طاقت فرسا را تحمل کرد.در فرهنگ الهی،مقام شهادت بالاترین مقام است.پیامبر اسلام (ص)می فرماید:

فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله”  همانا بالای هر نیکی نیکوتری است،جز مقام شهادت در راه خدا.

بر اساس این روایت ،برترین مقام نیک ،شهادت در راه خداست.در فرهنگ الهی خداوند بالاترین اجر و مزد را برای مقام شهادت قرار داده است.

 

2-الگو گیری همه جانبه از قیام عاشورا:

 

مهمترین هدف از جاودانگی نهضت عاشورا،ارائه سرمشق از این نهضت است.که اساسی ترین بعد حادثه ی عاشورا است.الگوگیری از قیام عاشورا،یعنی گفتار و رفتار عاشوراییان را در زندگی فردی و اجتماعی خویش الگو و اسوه قرار دادن.

در نهضت عاشورا با قهرمان ها و الگوهایی روبرو هستیم که با گفتار و رفتار خود حادثه ای بس بزرگ آفریدند،حادثه ای که می تواند برای شیعیان و مسلمانان و حتی همه جهانیان الگوی مناسب و کارآمد و بهترین وسیله پند آموزی باشد.

با پایان یافتن دوران حکوممت ننگین معاویه،زمام حکومت اسلامی به دست پست ترین چهره ی اموی یعنی یزید فرزند نابکار معاویه افتاد.با روی کار آمدن یزید دین و ارزش های دینی در مخاطره ی جدی قرار گرفت ،به طور علنی حق پایمال می شد و از باطل جلوگیری نمی شد و سنت و سیره ی واقعی رسول خدا(ص)فراموش و بدعت هایی با نام اسلام جایگزین گشت.

امام حسین(ع)در چنین شرایطی نه تنها حاضر نبود حکومت نگین یزید را به رسمیت بشناسد و با او سازش کند بلکه با مشاهده انحراف علنی حاکم غاصب از مسیر اسلام و به بیراهه کشانیدن اساس و تاریخ اسلام و ماهیت آن ،تشخیص داده شد که جز با قیام خونین و حماسه ای عظیم نمی توان جلو این انحراف را گرفت و احیای دین و هدایت مسلمین و بیداری آنان منوط به این حرکت خداپسندانه است.امام حسین(ع) قیام کرد و انقلاب عاشورا در تاریخ را ثبت نمود و جهان اسلام را تکان داد.این قیام علاوه بر ابعاد مهم و نتایج ثمر بخش آن تا صحنه ی قیامت حماسه ای جاوید است که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد و مبارزه بین حق و باطل را به خوبی به نمایش گذاشت.

قیام امام حسین(ع)باید از ابعاد گوناگون مادی و معنوی فردی و اجتماعی اخلاق سیاسی و نظامی و فرهنگی: الگو و سرمشق باشد آن هم نه در هر برهه ای از زمان و مکان و سرزمینی خاص ،چرا که در ادبیات عاشورا آمده است :

“کل یوم عاشورا کل عرض کربلا و کل شهر محرم” یعنی درگیری حق جویان و عدالت خواهان با باطل و ستمگران همیشگی است،و رویداد عاشورا در تاریخ همواره قابل تکرار است.

از این رو عاشورا رسالت بزرگی را بر دوش همه ی دینداران به ویژه افراد آگاه جامعه نهاده است،همگان پس از شناخت ابعاد آن موظفند خود و جامعه ی خود را با آن مقایسه کنند و از آن الگو بگیرند.

 

حق محوری نهضت عاشورا:

 

استواری نهضت عاشورا بر محور و پایه ی حق ،از عوامل موثر جاودانگی آن به شمار می آید و این تضمینی است که قرآن کریم آن را در سوره رعد آیه 17 بیان فرموده از مصادیق بارز حق وحق طلبی ،نهضت عاشورای حسینی(ع)به شمار می آید که در جهت تبعیین این مهم و تطبیق آیه ی فوق بر حادثه کربلا پیرامون چهار محور زیر بحث می شود:

1-نبرد حق و باطل:

بر اساس آیات و روایات و نیز شواهد تاریخی به یقین دین حق است که پیروز است و غلبه ی نهایی با حق است و عدل بر ظلم و خیر بر شر چیره خواهد شد و دین و ایمان بر کفر غلبه خواهد داشت.از جمله آیه قرآنی در این زمینه:

“هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الخق لظهره عل الدین کله و لو کره المشرکون"او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاده تا آن را بر همه ی آیین ها غالب گرداند،هر چند مشرکان کرامت داشته باشند. « 1.قرآن کریم ،توبه،آیه 33»

 

2- پایداری و دوام حق :

 

3- پیروزی نهضت عاشور؛که به دو نوع تقسیم می شود:

         I.            غلبه نظامی و ظاهری

       II.            غلبه اعتقادی و فکری

 

4-شواهد حق محوری نهضت عاشورا

الف)حسین محبوب دل ها و مهمان قلب ها

از جمله پاداش ارزنده ای که از جانب خداوند متعال به مومنان و نیکوکاران وعده داده شده است ،محبویت در نظر خلق است.ایمان و عمل صالح جاذبه و کشش عجیبی دارد.اعتقاد به یگانگی خدا و دعوت پیامبران که بازتابش در روح و فکر و گفتار و کردار انسان به صورت اخلاق عالی انسانی ،تقوا و پاکی و درستی و امانت و شجاعت و ایثار و گذشت تجلی می کند،همچون نیروهای عظیم مغناطیسی و کشنده و رباینده است.در حقیقت این نخستین پاداشی است که خدا به مومنان می دهد که دامنه اش از دنیا به سرای دیگر کشانده می شود.

بسیار دیده ایم هنگامی که اینگونه افراد پاک چشم از جهان می بندند،دیده ها برای آنان گریان می شود و هرچند در ظاهر جاه و مقام اجتماعی نداشته باشند باز مردم جای آن را خالی می بینند و خود را عزادار می دانند.این همان پاداش الهی برای مومنان راستین و صالحان است که در آیه قرآنی به آن اشاره شده است:

“ان الذین آمنو و عملو الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا” همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند،بزودی خداوند رحمان،محبتبی برای آنان در دل ها قرار می دهد. « سوره مریم،آیه 96»

دوستی امر وجدانی است و همه ی انسانها با آن سر و کار دارند و ریشه اش در شناخت محبوب است

ب)محبت به اهل بیت (ع)و امام حسین(ع)

بر اساس مفاد فوق شعاع محبت بشری اهل بیت عصمت و طهارت (ع)را نیز در برمی گیرد که شخصیت حسن بن علی(ع)یکی از آنان است که به طور ویژه در قلب ها ساکن می شود و انسانهای حق گرا به او علاقه مند هستند و به او عشق می ورزند.

تایید این مطلب آنکه پیامبر اکرم (ص)وجود چنین محبتی را به فرزند دلبندش حسین بن علی (ع) دردل های اهل ایمان پیش بینی و از آن به عنوان محبت مکتوم یاد کرده است و می فرماید:

“ان الحسین فی بواطن المومنین محبه مکتومه” هر آیینه برای حسین (ع) در قلب های اهل ایمان محبتی پنهانی وجود دارد

نتیجه : این محبت و عشق حسینی در دل ها به گونه ای است که با ذکر نام و مصایب او قلب ها و احساسات پاک جریحه دار و توجه ها به نهضت بی نظیرش معطوف و مانع فراموش شدن آن واقعه غم بار می شود.هر سال با ورود ماه محرم بلکه در تمام سال میلیون ها انسان سر از پا نمی شناسند و عاشقانه در سوگش به عزا می نشینند. و در ماتمش اشک می ریزند.و از همین راه موجبات جاودانی نهضتش فراهم می آید.

 

 

بخشی ازمقاله سرکار خانم مریم منصور بیگی

   سه شنبه 2 مهر 1398نظر دهید »

اسیب هاو پیامدهای منفی شبکه های ماهواره ای بر چگونگی روابط اعضای خانواده

 

تاثیر ماهواره بر خانواده

درابتداچنین به نظرمی امدکه پیشرفت رسانه های ماهواره ای پدیده ای کاملامطلوب وعاری ازخطاست وبرای تحقق دهکده جهانی لازم وضروری است.گرچه ماهواره وتکنولوژی  های جدیدارتباطی سهم به سزایی درپیشرفت علم ورفاه انسانی دارند،امادرتجربه کوتاه وچندین ساله معلوم شده است که این پدیده دارای برخی اسیب هاوپیامدهای منفی نیز هست.باشناخت به موقع این اسیبها می توان زمینه رابرای بهره برداری هرچه بهترازاین تکنولوژی اماده ساخت.بنابراین دراین جابراین شدم تابه ذکرچندین موردازموارداسیب ها و پیامدهای ماهواره بپردازم :

ترویج خشونت

یکی ازمهم ترین واشکارترین پیامدهای منفی برنامه های ماهواره افزایش خشونت درخانواده است.تحقیقات مختلف روانشناسی بامحوریت نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا نشان داده اند نشان دادن صحنه های خشونت امیز ، گرایش به پرخاشگری رادربینندگان ان بالامیبرد واین درحالیست که  حجم قابل مشاهده برنامه های ماهواره ای به فیلم هایی اختصاص داردکه دران صحنه های خشونت امیز به طورمکرر تکرارمی شود.سهل واسان نشان دادن کشتار وقتل وهرگونه جنایت باسلاح سرد وگرم  ، ترس بیننده رافرو می ریزد.درواقع زمانیکه بیننده ساعتهای طولانی چنین برنامه هایی رامی بیند گویادرکلاس اموزشی ترویج خشونت قرارگرفته است.این تاثیرپذیری بر روی کودکان ونوجوانان بیشتر وقابل تامل تر است.

بلوغ زودرس ودسترسی به اطلاعات جنسی

اکثربرنامه هاو سریالهای ماهواره ای به راحتی وبدون هیچ سانسوری ، مسائل جنسی رامطرح می کنند و نمایش می دهند.این شیوه ارایه اطلاعات حتی دراگهی های بازرگانی نیز به وفور دیده می شود.متاسفانه بارها مشاهده شده فرزندان کوچک خانواده نیزبدون هیچ محدودیتی  ودرکناروالدین خودبه راحتی به تماشای این صحنه هاپرداخته اند واین درحالیست که هیچگونه ظرفیتی برای کسب اینگونه اطلاعات ندارند، درنتیجه تحت تاثیران قرارمی گیرند.بلوغ زودرس یکی ازنتایج منفی این مسئله است.الگوگیری وتکراراعمال مشاهده شده  بافرزندان کوچکترنیز، بارهابه علت همین مسئله گزارش شده است.

فراهم سازی گسست ودرگیری بین نسلها

تاثیربرنامه های ماهواره ای بر روی فرزندان خانواده هایاهمین نوجوانان وجوانان بیشتراست.به طوریکه این گروه به جای حضوردرکنارخانواده زمان بیشتری راصرف تماشای ماهواره میکنند.این برنامه اارزشها ، باورها تصوراتانتظارات وجهت گیریهای ارزشی متفاوتی راتبلیغ می کنندکه باعث می شود به مرورزمان فاصله ی روانی بین والدین وفرزندان بیشتر وبیشتر شودوبه انقطاع  یاگسست نسلی بیانجامد.البته درمواردی شکاف بین نسلس دربستر رشد وپیشرفت شکاف ناپذیر است و حتی زمینه ترقی رافراهم می کند اماگسست و درگیری بین نسلی بیشترخواهدبودومی توان ان راتاحدودی منفی ارزیابی کرد.زیرا دراین وضعیت غالبا نوجوانان وجوانانم می کوشند اخرین پیوندهای وابستگی خودرا ازوالدین یانسل بالغ بگسلند واغلب دراین راه به گردن کشی وطغیان می پردازند.خلاصه انکه دریک گسست نسلی به جای تعامل برسر ارزشها جنگی تمام عیارشکل می گیرد.اختلافات ودرگیری های شدیدبین فرزندان و والدین ترک منزل بدون اطلاع حرمت شکنی هاو، نتیجه این فراینداست.

ایجادزمینه های اختلاف وتنش بین همسران

تماشای صرف و غیرنقادانه برنامه های متنوع ماهواره ای ومقایسه ی منفی خودباشخصیت ها وداستان های این برنامه هامی تواندخوراک لازم ، برای ایجادیک درگیری حسابی بین زن وشوهر رافراهم کند.درواقع بایدبپذیریم برنامه های ماهواره ای درفضا وجامعه ای دیگرساخته شده ومنطبق باهنجارها وارزشهای ان جامعه است که به طبع برخی ازین هنجارها وارزشها باجامعه ماتداخل داردوحتی متضاداست.حال اگر بخواهیم زندگی خود وهمسرمان را باتوجه به مشاهدات برنامه های ماهواره ای مقایسه….تفسیر وارزیابی کنیم خب معلوم است که به در بسته می خوریم.این دربسته می تواند منبع ناکامی سرخوردگی وخشم مارا فراهم کندودرنتیجه باعث بروز تنش ودرگیری در محیط خانواده شود.مقایسه های ذهنی نادرست، انتظارات نامعقول توجیهات اشتباه نارضایتیهای بی مورد حسادت روابط پنهانی و ، در روابط همسران همگی می تواند ناشی از تاثیر همین برنامه های ماهواره ای باشد.

وابستگی واتلاف وقت افرادخانواده

برنامه های ماهواره ای چنان باجذابیت وتنوع همراهندکه همه ی سعی خود رابر میخکوب کردن ویکجا نشاندن بیننده ی خود می کنند.این تنوع سرگرمی وجذابیت باعث می شود برخی افرادتاساعت ها زمان خود رابرای تماشای برنامه های مختلف ماهواره ای اختصاص بدهند که نتیجه ای جز اتلاف وقت ندارد وحتی گاهی باعث ایجاد وابستگی می شود به طوریکه اگر زمانی فرد نتواند یک برنامه رابه هردلیلی مشاهده کند دچاراحساسات منفی می شود ودائمادرپی رفع ان دلیل خواهد بود انگارنبض زندگی اوبانبض ماهواره گره خورده است.

افت عملکردهای تحصیلی وشغلی

تماشای مفرط برنامه های ماهواره ای نه تنها افراد راازیکدیگر وازایجادجوی صمیمانه در خانواده دورمی کند بلکه باعث کاهش عملکردهای تحصیلی و اموزشی فرزندان می شود .همچنین افرادبزرگسال نیز در محیط کاری خود بامواردی چون تاخیر ، غیبت واهمال کاری روبه رو می شوند که باعث افت عملکرد شغلی انان می شود.

افزایش مصرف گرایی

زمان زیادی ازبرنامه های مالهواره ای به تبلیغ کالا هااختصاص یافته است.بیشتراین تبلیغات بر محور کالاهای بهداشتی ارایشی ومد است.این تبلیغات انچنان باجذابیت وپرتکرارارائه می شوند که مخاطب خود رابه خریدان ترغیب می کنند.درچندسال اخیربسیاری از رسانه های داخلی مانند تلوزیون وروزنامه سعی کرده اند مردم رانسبت به نادرست بودن این تبلیغات ومحصولات اگاه کنند.امااین روند همچنان ادامه دارد ونتیجه ای جزافزایش مصرف گرایی ندارد.

تهدیدسلامت جسمانی

 تماشای مفرط برنامه های رسانه ها بخصوص ماهواره باعث ایجادسکون وبی حرکتی دربینندگان ان می شود که این خود میتواند زمینه های سردردشدید، گردن درد، اختلالات خواب ، خشکی چشم ها وکم شدن دیدواضافه وزن و… رابه همراه داشته باشد. بااین تفصیلات اگرچه ماهواره  میتواندسهم به سزایی در هشیار کردن واطلاع رسانی داشته باشداما اثرات وپیامدهای منفی ونامطلوبی نیز ازخودبه جا می گذارد.

 

راهکارهای کنترل اسیب های استفاده ازماهواره وکم کردن تاثیران بر روابط بین اعضا

نتایج مطالعات نشان می دهد اکثرخانواده ها ماهواره رابه خانه ی خود راه داده اند واز ان استفاده می کنند گرچه برخی بااستفاده از ماهواره مخالف هستند امانسل جدیدگرایش به ماهواره دارد.ازنظربرخی ها ما نمیتوانیم جلوی برخی امواج ماهواره ای رابگیریمواز رسوخ هنجارها واموزه های متضادبافرهنگمان جلوگیری کنیم امامی توانیم بااتخاذراهکارهایی جلوی این اسیبهارا بگیریم وکنترل مناسبی روی انهاداشته باشیم.وامااشاره ای اجمالی به چند راهکار :

الف - خود رامستثنی نکنیم

وقتی درباره ی اسیب های ماهواره بر روی روابط افرادبحث می شود خود رامستثنی نکنیم.برخی دراین جور مواقع معتقدندماهواره هیچ اسیبی حداقل برای خود وخانواده هایشان نداردواین نحوه ی استفاده ازماهواره است که باعث اسیب می شود وافرادبایدظرفیت استفاده ازان رادر خود ایجادکنندوبه قول خودشان فرهنگ استفاده ازان را داشته باشند این حرف چندان بی ربط وغلط نیست.اماازسویی مگرمی شود یک رسانه بدون هدف وسوگیری باشد؟ هر رسانه ای ازجمله ماهواره وشبکه های ان اهداف ومقاصد مختلفی را دنبال می کنند وبدانیدشمانیزجزوگروههای هدف انها هستید.بنابراین این توهم کنترل که من می توانم جلو هراسیبی رابگیرم را ازخود دورکنیدوبدانیدهمه چیز تحت کنترل مانیستوخطر برای همه ماوجود دارد.ازجمله برای شما وخانواده تان.پس مراقب انچه که می بینید باشید.

ب- سواد رسانه ای خود رابالا ببریم

امروزه برای این که بتوان درکنار بهره برداری اگاهانه و فعالانه از ماهواره خود رادر مقابل چالش ها وپیامدهای مخرب ان حفظ کنیم.بایدیک نوع سوادجدیدیعنی سواد رسانه ای رادرخودبالاببریم.البته گرچه سطح سوادرسانه ای مردم جامعه نسبت به سابق افزایش یافته است اماهمچنان رضایت بخش نیست وشکاف اطلاعاتی به خصوص بین والدین وفرزندان در زمینه استفاده ازفناوری مشهود است.متاسفانه اکثر والدین به این اکتفاکرده اند که هنگام نصب ماهواره ازفردنصب کننده بخواهند شبکه های به اصطلاح ناجور راقفل کند.جالب انکه کمی بعدتنهاکسی که می تواند قفل همین شبکه ها رابگشاید، همین فرزند است ، بنابراین لازم است با بالابردن سطح سواد رسانه ای به صورت هدفمندتر ازماهواره استفاده کنیم.

ج - تفکرانتقادی را در خود پرورش دهیم

شبکه های ماهواره ای وسایر رسانه هامارادرمقابل گستره ی وسیعی ازاطلاعات قرار می دهندکه گاه متضادهمدیگر وگاه مخالف عقایدشخصی ماست.این مسئله لزوم داشتن پرورش تفکرانتقادی رابرای مامطرح می کند.به واقع زندگی درجامعه ی پیچیده ی امروزی نیازمنده افرادی است که قادرهستندباتکیه برتفکرواندیشه ی خود برمسائل پیرامون خویش فائق ایندودرچارچوب وچشم انداز روشنی اطلاعات لازم را درباره ی زندگی خویش جمع اوری وترکیب وبایک داوری خوب انها راارزیابی کنندوازکارهای ناممکن بپرهیزند.پذیرش صرف وبدون قضاوت منصفانه ی اطلاعاتی که ماهواره ورسانه ها دراختیارماقرارمیدهند می تواننداسیبهای جبران ناپذیری را برما وارد کند.بنابراین درپذیرش اطلاعات باید نقادانه بیاندیشیم.

د- برای اوقات فراغت خود برنامه داشته باشیم

شایدمهمترین دلیل گرایش به برنامه های ماهواره ای نداشتن برنامه ی هدفمندجهت گذراندن اوقات فراغت باشدکه باعث می شود درخانه بمانیم وبی هدف شبکه های ماهواره ای راتماشاکنیم.گرچه دربرخی شهرها امکانات تفریحی کم ومحدود وحتی پرخرج است….باکمی دقت والبته خلاقیت می توان برنامه های متنوع ، سرگرم کننده وکم هزینه رابرای خود وخانواده مان تدارک ببینیم تاعلاوه برپرکردن سالم اوقات فراغت ، زمانی برای باهم بودن وبه هم نزدیکترشدن راداشته باشد.

و- با فرزندان خود درباره محتوا وآسیب های ماهواره صحبت کنیم

گاهی والدین گمان می کنند مسئولیت اموزش فرزندان برعهده ی نهادهای دیگرمانند مدرسه ودانشگاه است وانان وظیفه واختیاری دراین زمینه ندارند درحالیکه ماهواره هم اکنون درخانه هاست وبهترین شخصی که می تواند درزمینه نحوه استفاده واسیبهای احتمالی خانواده بافرزندان صحبت کنندوالدین هستند.بنابراین بایدبالحن وگفتاری که متناسب باویژگی های روان شناختی وسطح فرزندان باشدباانها صحبت کردتادراین زمینه اگاه شوند

ه- ارتباط دوستانه واجتماعی خود راگسترش دهیم

تعاملات خانوادگی ودوستانه نقش مهمی دررشد وتکوین ادمی دارد.وقتی شبکه های ماهواره ای درمقایسه باوالدین زمان بیشتری رابافرزندان واعضای خانواده هامی گذارند ، این یک زنگ خطر برای ایجادفاصله ی فیزیکی وروانی وهمچنین بروزاسیبهای متعددفردی واجتماعی است. برقراری ارتباط سازنده ی گرم و صمیمی علاوه براینکه می تواندابزاری مفیدبرای جلوگیری ازاستفاده ی نابجا ازماهواره در اختیار ما قرار دهد می تواندزمینه های رشد وترقی فردی واجتماعی رانیزبرای افرادخانواده فراهم کند.

ی- هدفمند تماشاکنیم

تنوع شبکه های داخلی وشبکه های ماهواره ای آن قدرزیادشده است که می توان به صورت هدفمند، برنامه ای راکه مناسب ومتناسب باسن وویژگی های مخاطب است انتخاب کرد.البته این نکته رانبایدفراموش کرد که استفاده ی مکرر وبی وقفه ازبرنامه های دلخواه نیزان قدرزیادشودکه شمامسئولیت های خود رادرخانواده فراموش کنید. 

نتیجه اینکه:

گسترش پرشتاب فناوري بويژه فناوري الکترونيکي به ميزان زيادي کيفيت و روند طبيعي انسان را ازحالت عادي و طبيعي خارج کرده است و رفتارهاي جديدي را درعرصه فردي و اجتماعي بوجود آورده است. رفتارهاي جديد ، به عرصه خانواده نيز گسترش پيداکرده است. مهمترين مشخصه اين رفتار ، فردگرايي و کاهش احساس تعلق و پيوند عاطفي در گروه خانواده مي باشد. براي رهايي ازاين کيفيت ، گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهاي رسانه اي به گونه¬اي که اين ابزارها درخدمت انسانها باشد ، نه شکل دهنده رفتار ، الزامي بنظر مي رسد ، که البته کار ساده اي نيست. هر اندازه رسانه ها ، نجابت بيشتري بخرج دهند و به سلامت پيام خود اهميت بدهند ، نمي توانند جاي ارتباط چهره به چهره را درمناسبات ارتباطي بگبرند. پس رويکرد خانواده ها بايد درجهت کاهش استفاده از ابزارهاي رسانه اي و استفاده مهاريافته از آنها در جهت اهداف قابل کنترل ، سامان يابد. طبيعي است دراين وضعيت ، فضاي خانواده براي گفت و گو و هم کلامي آماده مي شود.     

 

بخشی از تحقیق پایانی سرکار خانم شهلا صادقی

   چهارشنبه 22 اسفند 1397نظر دهید »

1 3 4 5

جستجو
آمار وبلاگ ها
 • امروز: 211
 • دیروز: 467
 • 7 روز قبل: 5462
 • 1 ماه قبل: 30280
 • کل بازدیدها: 974019
رتبه وبلاگ
 • رتبه کشوری دیروز: 29
 • رتبه مدرسه دیروز: 1
 • رتبه کشوری 5 روز گذشته: 74
 • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 1
 • رتبه 90 روز گذشته: 24
 • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 1